สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุทัยธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

29,219

8,046

21

1,207

9,274

9,274

0

1,814

27

7,433

เมืองอุทัยธานี 105 21 0 0 21 21 0 21 0 0
ทัพทัน 2,229 590 0 87 677 677 0 197 25 455
สว่างอารมณ์ 1,400 773 2 230 1,005 1,005 0 135 0 870
หนองฉาง 2,320 549 2 89 640 640 0 40 0 600
หนองขาหย่าง 660 87 1 18 106 106 0 15 0 91
บ้านไร่ 16,665 4,717 2 698 5,417 5,417 0 1,255 2 4,160
ลานสัก 2,980 744 13 40 797 797 0 50 0 747
ห้วยคต 2,860 565 1 45 611 611 0 101 0 510