สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุทัยธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

28,419

7,605

21

1,145

8,771

8,771

888

908

31

6,944

เมืองอุทัยธานี 105 21 0 0 21 21 0 21 0 0
ทัพทัน 2,229 590 0 87 677 677 154 94 25 404
สว่างอารมณ์ 1,400 773 2 230 1,005 1,005 0 135 0 870
หนองฉาง 2,320 549 2 89 640 640 0 40 0 600
หนองขาหย่าง 660 87 1 18 106 106 0 15 0 91
บ้านไร่ 15,915 4,276 2 640 4,918 4,918 555 585 2 3,776
ลานสัก 2,980 744 13 40 797 797 0 50 0 747
ห้วยคต 2,860 565 1 45 611 611 30 71 0 510