สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครสวรรค์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

79,214

8,080

15

8,499

16,594

16,594

542

1,352

14

14,686

เมืองนครสวรรค์ 3,958 813 2 664 1,479 1,479 36 194 0 1,249
โกรกพระ 3,405 195 0 426 621 621 0 64 0 557
ชุมแสง 1,112 360 0 209 569 569 0 33 0 536
หนองบัว 1,150 306 0 244 550 550 0 32 0 518
บรรพตพิสัย 2,005 238 2 654 894 894 8 160 0 726
เก้าเลี้ยว 3,430 301 0 217 518 518 0 29 7 482
ตาคลี 7,676 691 1 864 1,556 1,556 409 14 3 1,130
ท่าตะโก 3,535 373 0 248 621 621 0 37 0 584
ไพศาลี 9,580 1,226 1 1,876 3,103 3,103 16 249 0 2,838
พยุหะคีรี 3,648 433 4 154 591 591 0 52 0 539
ลาดยาว 6,770 518 0 127 645 645 2 83 1 559
ตากฟ้า 4,393 1,124 2 22 1,148 1,148 71 242 0 835
แม่วงก์ 23,004 1,116 3 1,392 2,511 2,511 0 38 0 2,473
แม่เปิน 2,566 266 0 1,158 1,424 1,424 0 115 3 1,306
ชุมตาบง 2,982 120 0 244 364 364 0 10 0 354