สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

5,143

2,011

5

68

2,084

2,084

0

325

12

1,747

เมืองแม่ฮ่องสอน 610 83 5 4 92 92 0 25 2 65
ขุนยวม 334 353 0 0 353 353 0 24 1 328
ปาย 424 319 0 2 321 321 0 72 2 247
แม่สะเรียง 1,035 490 0 0 490 490 0 110 1 379
แม่ลาน้อย 1,690 440 0 62 502 502 0 52 5 445
สบเมย 510 112 0 0 112 112 0 12 0 100
ปางมะผ้า 540 214 0 0 214 214 0 30 1 183