สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

4,833

1,873

5

68

1,946

1,946

127

264

12

1,543

เมืองแม่ฮ่องสอน 610 83 5 4 92 92 0 25 2 65
ขุนยวม 394 353 0 0 353 353 19 5 1 328
ปาย 324 350 0 2 352 352 1 121 2 228
แม่สะเรียง 765 321 0 0 321 321 101 25 1 194
แม่ลาน้อย 1,690 440 0 62 502 502 0 52 5 445
สบเมย 510 112 0 0 112 112 0 12 0 100
ปางมะผ้า 540 214 0 0 214 214 6 24 1 183