สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพะเยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

17,992

5,246

2

236

5,484

5,484

0

797

3

4,684

เมืองพะเยา 1,750 98 1 8 107 107 0 20 0 87
จุน 430 150 0 137 287 287 0 53 0 234
เชียงคำ 1,772 1,531 0 4 1,535 1,535 0 113 1 1,421
เชียงม่วน 1,040 1,002 0 7 1,009 1,009 0 153 1 855
ดอกคำใต้ 3,140 178 0 25 203 203 0 24 0 179
ปง 6,140 1,128 0 34 1,162 1,162 0 51 0 1,111
แม่ใจ 950 182 0 2 184 184 0 12 0 172
ภูซาง 2,200 902 1 19 922 922 0 366 1 555
ภูกามยาว 510 75 0 0 75 75 0 5 0 70