สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพะเยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

17,972

5,245

2

234

5,481

5,481

125

725

4

4,627

เมืองพะเยา 1,750 98 1 8 107 107 16 4 0 87
จุน 430 150 0 137 287 287 0 52 0 235
เชียงคำ 1,772 1,531 0 4 1,535 1,535 0 113 1 1,421
เชียงม่วน 1,040 1,001 0 6 1,007 1,007 109 98 1 799
ดอกคำใต้ 3,140 178 0 25 203 203 0 24 0 179
ปง 6,120 1,128 0 33 1,161 1,161 0 51 1 1,109
แม่ใจ 950 182 0 2 184 184 0 12 0 172
ภูซาง 2,200 902 1 19 922 922 0 366 1 555
ภูกามยาว 510 75 0 0 75 75 0 5 0 70