สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดน่าน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

48,676

4,973

2,915

5,950

13,838

13,838

0

1,473

10

12,355

เมืองน่าน 2,959 446 2 925 1,373 1,373 0 72 0 1,301
แม่จริม 3,442 348 306 67 721 721 0 65 1 655
บ้านหลวง 2,602 301 1 698 1,000 1,000 0 10 0 990
นาน้อย 5,170 972 1 1,368 2,341 2,341 0 119 1 2,221
ปัว 3,770 398 14 351 763 763 0 88 0 675
ท่าวังผา 2,391 328 1 199 528 528 0 89 0 439
เวียงสา 5,567 739 1,280 1,158 3,177 3,177 0 520 4 2,653
ทุ่งช้าง 3,492 173 0 72 245 245 0 5 0 240
เชียงกลาง 1,865 150 0 60 210 210 0 49 0 161
นาหมื่น 1,632 742 1 8 751 751 0 92 1 658
สันติสุข 2,200 21 76 528 625 625 0 54 2 569
บ่อเกลือ 4,750 55 0 23 78 78 0 10 0 68
สองแคว 4,130 300 1 350 651 651 0 60 0 591
ภูเพียง 2,825 0 1,232 143 1,375 1,375 0 240 1 1,134
เฉลิมพระเกียรติ 1,881 0 0 0 0 0 0 0 0 0