สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดแพร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

29,047

6,881

33

1,291

8,205

8,205

0

1,457

6

6,742

เมืองแพร่ 4,390 481 2 159 642 642 0 101 1 540
ร้องกวาง 7,660 1,903 1 503 2,407 2,407 0 175 0 2,232
ลอง 7,015 2,147 0 87 2,234 2,234 0 732 0 1,502
สูงเม่น 3,406 418 0 142 560 560 0 78 3 479
เด่นชัย 645 332 28 161 521 521 0 103 1 417
สอง 640 620 0 19 639 639 0 7 0 632
วังชิ้น 4,110 759 2 216 977 977 0 237 1 739
หนองม่วงไข่ 1,180 221 0 4 225 225 0 24 0 201