สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดแพร่

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

27,912

6,604

32

1,054

7,690

7,690

349

1,829

7

5,505

เมืองแพร่ 4,020 481 1 41 523 523 37 128 1 357
ร้องกวาง 7,280 1,903 1 386 2,290 2,290 152 74 0 2,064
ลอง 6,645 1,870 0 85 1,955 1,955 160 1,178 1 616
สูงเม่น 3,391 418 0 142 560 560 0 78 3 479
เด่นชัย 645 332 28 161 521 521 0 103 1 417
สอง 640 620 0 19 639 639 0 7 0 632
วังชิ้น 4,110 759 2 216 977 977 0 237 1 739
หนองม่วงไข่ 1,180 221 0 4 225 225 0 24 0 201