สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุตรดิตถ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

36,289

2,882

203

6,004

9,089

9,089

0

1,197

9

7,883

เมืองอุตรดิตถ์ 1,550 659 2 126 787 787 0 104 0 683
ตรอน 1,835 160 0 235 395 395 0 60 0 335
ท่าปลา 15,290 301 0 1,068 1,369 1,369 0 353 5 1,011
น้ำปาด 7,143 542 3 1,869 2,414 2,414 0 216 4 2,194
ฟากท่า 741 590 12 32 634 634 0 65 0 569
บ้านโคก 2,773 336 184 885 1,405 1,405 0 125 0 1,280
พิชัย 5,015 160 0 792 952 952 0 153 0 799
ลับแล 660 0 2 2 4 4 0 0 0 4
ทองแสนขัน 1,282 134 0 995 1,129 1,129 0 121 0 1,008