สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

42,378

7,993

5

1,216

9,214

9,214

532

917

5

7,760

เมืองลำพูน 8,838 826 2 516 1,344 1,344 63 114 1 1,166
แม่ทา 10,185 829 0 205 1,034 1,034 0 24 0 1,010
บ้านโฮ่ง 4,888 1,651 1 156 1,808 1,808 76 223 2 1,507
ลี้ 3,785 864 1 25 890 890 385 257 0 248
ทุ่งหัวช้าง 4,400 728 1 42 771 771 7 189 2 573
ป่าซาง 8,006 2,571 0 99 2,670 2,670 0 105 0 2,565
บ้านธิ 1,180 50 0 160 210 210 0 0 0 210
เวียงหนองล่อง 1,096 474 0 13 487 487 1 5 0 481