สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลำพูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

47,464

8,298

5

1,547

9,850

9,850

0

1,453

7

8,390

เมืองลำพูน 13,418 879 2 812 1,693 1,693 0 180 1 1,512
แม่ทา 10,185 829 0 205 1,034 1,034 0 24 0 1,010
บ้านโฮ่ง 4,888 1,651 1 156 1,808 1,808 0 299 2 1,507
ลี้ 3,785 864 1 25 890 890 0 642 0 248
ทุ่งหัวช้าง 4,440 728 1 43 772 772 0 193 2 577
ป่าซาง 8,076 2,615 0 99 2,714 2,714 0 105 0 2,609
บ้านธิ 1,420 244 0 160 404 404 0 0 2 402
เวียงหนองล่อง 1,252 488 0 47 535 535 0 10 0 525