สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดมุกดาหาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,082

1,724

3

855

2,582

2,582

1

473

0

2,108

เมืองมุกดาหาร 430 3 0 0 3 3 0 3 0 0
นิคมคำสร้อย 1,700 88 0 0 88 88 0 18 0 70
ดอนตาล 1,803 1,244 1 11 1,256 1,256 1 224 0 1,031
ดงหลวง 2,639 307 2 835 1,144 1,144 0 216 0 928
คำชะอี 300 56 0 9 65 65 0 3 0 62
หว้านใหญ่ 90 26 0 0 26 26 0 9 0 17
หนองสูง 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0