สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดมุกดาหาร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,282

1,725

2

954

2,681

2,681

0

462

0

2,219

เมืองมุกดาหาร 430 3 0 0 3 3 0 3 0 0
นิคมคำสร้อย 1,700 88 0 0 88 88 0 18 0 70
ดอนตาล 1,803 1,245 1 11 1,257 1,257 0 225 0 1,032
ดงหลวง 2,839 307 1 934 1,242 1,242 0 204 0 1,038
คำชะอี 300 56 0 9 65 65 0 3 0 62
หว้านใหญ่ 90 26 0 0 26 26 0 9 0 17
หนองสูง 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0