สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครพนม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

2,954

324

5

130

459

459

0

36

1

422

เมืองนครพนม 1,060 120 0 54 174 174 0 0 0 174
ปลาปาก 285 72 3 12 87 87 0 23 0 64
ท่าอุเทน 190 4 0 0 4 4 0 0 0 4
บ้านแพง 110 2 2 18 22 22 0 4 0 18
ธาตุพนม 101 30 0 2 32 32 0 0 1 31
เรณูนคร 175 33 0 0 33 33 0 5 0 28
นาแก 245 35 0 12 47 47 0 0 0 47
ศรีสงคราม 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นาหว้า 130 18 0 1 19 19 0 0 0 19
โพนสวรรค์ 113 0 0 23 23 23 0 4 0 19
นาทม 80 0 0 8 8 8 0 0 0 8
วังยาง 105 10 0 0 10 10 0 0 0 10