สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสกลนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

18,662

4,134

17

559

4,710

4,710

0

389

5

4,316

เมืองสกลนคร 1,280 80 0 9 89 89 0 8 0 81
กุสุมาลย์ 97 17 0 8 25 25 0 4 0 21
กุดบาก 2,005 129 0 0 129 129 0 41 0 88
พรรณานิคม 309 185 0 1 186 186 0 44 0 142
พังโคน 171 100 0 1 101 101 0 0 0 101
วาริชภูมิ 240 70 0 5 75 75 0 4 0 71
นิคมน้ำอูน 260 91 0 0 91 91 0 0 0 91
วานรนิวาส 756 380 0 78 458 458 0 46 0 412
คำตากล้า 236 41 0 0 41 41 0 12 1 28
บ้านม่วง 2,540 331 1 0 332 332 0 24 0 308
อากาศอำนวย 345 126 0 6 132 132 0 4 2 126
สว่างแดนดิน 90 70 0 0 70 70 0 5 0 65
ส่องดาว 2,460 153 16 13 182 182 0 2 0 180
เต่างอย 3,575 300 0 25 325 325 0 105 1 219
โคกศรีสุพรรณ 280 41 0 0 41 41 0 1 0 40
เจริญศิลป์ 1,150 351 0 76 427 427 0 0 0 427
โพนนาแก้ว 108 63 0 1 64 64 0 2 0 62
ภูพาน 2,760 1,606 0 336 1,942 1,942 0 87 1 1,854