สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสกลนคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

18,432

4,133

17

553

4,703

4,703

78

382

6

4,237

เมืองสกลนคร 1,280 80 0 9 89 89 0 8 0 81
กุสุมาลย์ 92 16 0 8 24 24 0 4 0 20
กุดบาก 2,005 129 0 0 129 129 0 41 0 88
พรรณานิคม 309 185 0 1 186 186 0 44 0 142
พังโคน 171 100 0 1 101 101 0 0 0 101
วาริชภูมิ 240 70 0 5 75 75 0 4 0 71
นิคมน้ำอูน 260 91 0 0 91 91 0 0 0 91
วานรนิวาส 756 380 0 78 458 458 0 46 0 412
คำตากล้า 236 41 0 0 41 41 0 12 1 28
บ้านม่วง 2,330 331 1 0 332 332 76 21 1 234
อากาศอำนวย 345 126 0 6 132 132 0 4 2 126
สว่างแดนดิน 90 70 0 0 70 70 0 5 0 65
ส่องดาว 2,460 153 16 11 180 180 0 0 0 180
เต่างอย 3,570 300 0 24 324 324 0 105 1 218
โคกศรีสุพรรณ 280 41 0 0 41 41 0 1 0 40
เจริญศิลป์ 1,150 351 0 76 427 427 0 0 0 427
โพนนาแก้ว 108 63 0 1 64 64 0 2 0 62
ภูพาน 2,750 1,606 0 333 1,939 1,939 2 85 1 1,851