สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกาฬสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

46,975

5,407

30

267

5,704

5,704

0

1,530

12

4,162

เมืองกาฬสินธุ์ 1,962 339 1 2 342 342 0 75 0 267
นามน 940 231 0 0 231 231 0 36 0 195
กมลาไสย 120 30 0 1 31 31 0 2 0 29
ร่องคำ 395 47 0 0 47 47 0 1 0 46
กุฉินารายณ์ 2,090 479 0 57 536 536 0 244 8 284
เขาวง 6,960 114 0 12 126 126 0 15 0 111
ยางตลาด 1,185 246 2 0 248 248 0 41 0 207
ห้วยเม็ก 7,620 521 0 3 524 524 0 339 0 185
สหัสขันธ์ 1,110 262 0 0 262 262 0 18 1 243
คำม่วง 1,320 194 0 0 194 194 0 66 0 128
ท่าคันโท 3,530 509 0 4 513 513 0 2 0 511
หนองกุงศรี 4,220 988 1 58 1,047 1,047 0 281 0 766
สมเด็จ 2,530 300 0 22 322 322 0 25 0 297
ห้วยผึ้ง 1,955 214 0 4 218 218 0 60 1 157
สามชัย 2,235 457 26 67 550 550 0 67 1 482
นาคู 433 153 0 0 153 153 0 0 0 153
ดอนจาน 8,340 309 0 36 345 345 0 258 1 86
ฆ้องชัย 30 14 0 1 15 15 0 0 0 15