สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกาฬสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

42,155

5,295

26

239

5,560

5,560

268

1,252

12

4,028

เมืองกาฬสินธุ์ 1,962 339 1 2 342 342 0 75 0 267
นามน 940 231 0 0 231 231 0 36 0 195
กมลาไสย 120 30 0 1 31 31 0 2 0 29
ร่องคำ 395 47 0 0 47 47 0 1 0 46
กุฉินารายณ์ 2,090 479 0 57 536 536 0 244 8 284
เขาวง 6,860 113 0 12 125 125 0 15 0 110
ยางตลาด 1,185 246 2 0 248 248 0 41 0 207
ห้วยเม็ก 3,470 454 0 3 457 457 0 272 0 185
สหัสขันธ์ 1,110 262 0 0 262 262 0 18 1 243
คำม่วง 1,320 194 0 0 194 194 0 66 0 128
ท่าคันโท 3,450 509 0 3 512 512 0 2 0 510
หนองกุงศรี 4,220 988 1 58 1,047 1,047 0 282 0 765
สมเด็จ 2,530 300 0 22 322 322 0 25 0 297
ห้วยผึ้ง 1,955 214 0 4 218 218 0 60 1 157
สามชัย 2,210 459 23 46 528 528 10 69 1 448
นาคู 368 107 0 0 107 107 0 0 0 107
ดอนจาน 7,940 309 0 35 344 344 0 271 1 72
ฆ้องชัย 30 14 0 1 15 15 0 0 0 15