สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดร้อยเอ็ด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,493

1,854

1

152

2,007

2,007

0

149

1

1,857

เมืองร้อยเอ็ด 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เกษตรวิสัย 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ปทุมรัตต์ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จตุรพักตรพิมาน 410 12 0 0 12 12 0 9 0 3
ธวัชบุรี 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนมไพร 273 2 0 0 2 2 0 2 0 0
โพนทอง 1,595 254 1 91 346 346 0 3 0 343
โพธิ์ชัย 2,150 592 0 18 610 610 0 63 0 547
หนองพอก 1,010 805 0 5 810 810 0 20 0 790
เสลภูมิ 440 54 0 33 87 87 0 50 0 37
สุวรรณภูมิ 356 35 0 0 35 35 0 2 0 33
เมืองสรวง 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โพนทราย 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
อาจสามารถ 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เมยวดี 366 100 0 5 105 105 0 0 1 104
ศรีสมเด็จ 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
จังหาร 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เชียงขวัญ 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หนองฮี 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ทุ่งเขาหลวง 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0