สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดมหาสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

15,827

3,152

0

71

3,223

3,223

0

489

13

2,721

เมืองมหาสารคาม 754 602 0 38 640 640 0 89 1 550
แกดำ 506 174 0 0 174 174 0 56 0 118
โกสุมพิสัย 3,860 716 0 5 721 721 0 116 6 599
กันทรวิชัย 130 52 0 0 52 52 0 17 0 35
เชียงยืน 950 282 0 1 283 283 0 24 0 259
บรบือ 3,765 633 0 1 634 634 0 7 0 627
นาเชือก 550 1 0 3 4 4 0 0 0 4
พยัคฆภูมิพิสัย 62 48 0 2 50 50 0 0 0 50
วาปีปทุม 1,100 190 0 0 190 190 0 60 0 130
นาดูน 195 51 0 3 54 54 0 12 0 42
ยางสีสุราช 105 105 0 0 105 105 0 57 4 44
กุดรัง 3,500 113 0 8 121 121 0 20 2 99
ชื่นชม 350 191 0 10 201 201 0 31 0 170