สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดมหาสารคาม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

16,347

3,158

0

74

3,232

3,232

0

419

8

2,805

เมืองมหาสารคาม 754 602 0 38 640 640 0 89 1 550
แกดำ 506 174 0 0 174 174 0 56 0 118
โกสุมพิสัย 3,860 716 0 5 721 721 0 65 3 653
กันทรวิชัย 130 52 0 0 52 52 0 17 0 35
เชียงยืน 950 282 0 1 283 283 0 24 0 259
บรบือ 3,765 633 0 1 634 634 0 8 0 626
นาเชือก 630 1 0 4 5 5 0 0 0 5
พยัคฆภูมิพิสัย 62 48 0 2 50 50 0 0 0 50
วาปีปทุม 1,100 190 0 0 190 190 0 60 0 130
นาดูน 195 51 0 3 54 54 0 12 0 42
ยางสีสุราช 105 105 0 0 105 105 0 57 4 44
กุดรัง 3,940 113 0 10 123 123 0 0 0 123
ชื่นชม 350 191 0 10 201 201 0 31 0 170