สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดมหาสารคาม

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

มหาสารคาม

4,422

114

252

92

118

117

0

43

เมืองมหาสารคาม 145 6 65 35 29 29 0 1
แกดำ 300 11 53 11 28 28 0 14
โกสุมพิสัย 1,165 30 1 0 1 1 0 0
กันทรวิชัย 20 1 4 0 0 0 0 4
เชียงยืน 650 13 82 0 59 58 0 24
บรบือ 220 6 0 0 0 0 0 0
นาเชือก 270 8 1 0 1 1 0 0
พยัคฆภูมิพิสัย 62 3 37 37 0 0 0 0
วาปีปทุม 450 8 0 0 0 0 0 0
นาดูน 150 6 9 9 0 0 0 0
กุดรัง 990 22 0 0 0 0 0 0