สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดหนองคาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

9,028

1,334

0

114

1,448

1,448

14

167

5

1,262

เมืองหนองคาย 1,090 137 0 13 150 150 7 2 0 141
ท่าบ่อ 590 98 0 6 104 104 0 20 0 84
โพนพิสัย 622 142 0 0 142 142 0 0 0 142
ศรีเชียงใหม่ 1,075 86 0 22 108 108 0 44 0 64
สังคม 815 505 0 3 508 508 7 5 0 496
สระใคร 1,401 31 0 53 84 84 0 18 2 64
เฝ้าไร่ 335 131 0 17 148 148 0 27 0 121
รัตนวาปี 885 125 0 0 125 125 0 11 1 113
โพธิ์ตาก 2,215 79 0 0 79 79 0 40 2 37