สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดหนองคาย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

9,068

1,335

0

115

1,450

1,450

0

166

5

1,279

เมืองหนองคาย 1,090 137 0 13 150 150 0 1 0 149
ท่าบ่อ 630 98 0 7 105 105 0 20 0 85
โพนพิสัย 622 142 0 0 142 142 0 0 0 142
ศรีเชียงใหม่ 1,075 86 0 22 108 108 0 44 0 64
สังคม 815 506 0 3 509 509 0 5 0 504
สระใคร 1,401 31 0 53 84 84 0 18 2 64
เฝ้าไร่ 335 131 0 17 148 148 0 27 0 121
รัตนวาปี 885 125 0 0 125 125 0 11 1 113
โพธิ์ตาก 2,215 79 0 0 79 79 0 40 2 37