สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเลย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

42,642

11,641

413

1,694

13,748

13,748

786

2,313

9

10,640

เมืองเลย 5,994 1,011 3 195 1,209 1,209 0 474 0 735
นาด้วง 5,775 1,838 2 88 1,928 1,928 0 372 0 1,556
เชียงคาน 2,721 1,737 0 7 1,744 1,744 151 369 0 1,224
ปากชม 6,360 2,195 52 11 2,258 2,258 291 249 0 1,718
ด่านซ้าย 2,001 0 0 1,245 1,245 1,245 204 219 3 819
นาแห้ว 2,860 92 0 0 92 92 0 5 0 87
ภูเรือ 345 69 0 1 70 70 0 0 0 70
ท่าลี่ 2,171 901 4 5 910 910 0 42 0 868
วังสะพุง 1,990 834 4 54 892 892 0 84 2 806
ภูกระดึง 2,349 129 0 62 191 191 0 22 3 166
ภูหลวง 1,020 590 0 0 590 590 0 52 0 538
ผาขาว 3,776 416 352 14 782 782 177 170 0 435
เอราวัณ 3,760 1,514 0 11 1,525 1,525 0 251 1 1,273
หนองหิน 1,520 503 0 3 506 506 0 96 0 410