สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดเลย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

44,829

12,214

421

1,800

14,435

14,435

0

2,803

8

11,624

เมืองเลย 5,994 1,011 3 195 1,209 1,209 0 471 0 738
นาด้วง 5,775 1,838 2 88 1,928 1,928 0 372 0 1,556
เชียงคาน 2,721 1,737 0 7 1,744 1,744 0 520 0 1,224
ปากชม 7,015 2,579 52 11 2,642 2,642 0 383 0 2,259
ด่านซ้าย 2,223 0 0 1,345 1,345 1,345 0 284 3 1,058
นาแห้ว 2,860 92 0 0 92 92 0 5 0 87
ภูเรือ 345 69 0 1 70 70 0 0 0 70
ท่าลี่ 2,171 901 4 5 910 910 0 42 0 868
วังสะพุง 1,990 834 4 54 892 892 0 84 2 806
ภูกระดึง 2,599 130 0 66 196 196 0 23 2 171
ภูหลวง 1,020 590 0 0 590 590 0 52 0 538
ผาขาว 4,836 415 356 14 785 785 0 220 0 565
เอราวัณ 3,760 1,514 0 11 1,525 1,525 0 251 1 1,273
หนองหิน 1,520 504 0 3 507 507 0 96 0 411