สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอุดรธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

32,281

8,036

26

1,896

9,958

9,958

41

1,737

22

8,158

เมืองอุดรธานี 1,963 829 0 24 853 853 0 115 0 738
กุดจับ 1,398 485 0 10 495 495 0 3 0 492
หนองวัวซอ 1,280 318 0 14 332 332 0 101 0 231
กุมภวาปี 560 346 0 23 369 369 0 76 3 290
โนนสะอาด 1,520 1,080 0 181 1,261 1,261 0 339 3 919
หนองหาน 143 85 0 0 85 85 0 2 0 83
ทุ่งฝน 1,874 76 0 2 78 78 0 0 2 76
ไชยวาน 650 235 20 0 255 255 0 32 0 223
ศรีธาตุ 6,645 1,123 1 634 1,758 1,758 0 381 6 1,371
วังสามหมอ 5,210 227 0 299 526 526 0 90 0 436
บ้านดุง 2,040 173 0 1 174 174 0 46 2 126
บ้านผือ 1,785 583 1 530 1,114 1,114 0 207 6 901
น้ำโสม 2,077 875 0 2 877 877 41 143 0 693
เพ็ญ 151 55 0 0 55 55 0 4 0 51
สร้างคอม 440 10 0 0 10 10 0 0 0 10
หนองแสง 1,752 597 4 44 645 645 0 20 0 625
นายูง 1,750 672 0 4 676 676 0 168 0 508
พิบูลย์รักษ์ 420 203 0 0 203 203 0 0 0 203
กู่แก้ว 298 63 0 101 164 164 0 2 0 162
ประจักษ์ศิลปาคม 325 1 0 27 28 28 0 8 0 20