สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดหนองบัวลำภู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

20,726

7,626

9

432

8,067

8,067

22

1,644

4

6,395

เมืองหนองบัวลำภู 2,061 1,183 3 16 1,202 1,202 22 204 0 976
นากลาง 1,160 882 1 30 913 913 0 263 0 648
โนนสัง 1,120 738 1 0 739 739 0 57 3 679
ศรีบุญเรือง 3,155 952 1 18 971 971 0 297 1 673
สุวรรณคูหา 11,000 2,364 2 49 2,415 2,415 0 302 0 2,113
นาวัง 2,230 1,507 1 319 1,827 1,827 0 521 0 1,306