สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดหนองบัวลำภู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

20,726

7,648

9

433

8,090

8,090

0

1,644

4

6,440

เมืองหนองบัวลำภู 2,061 1,205 3 16 1,224 1,224 0 204 0 1,020
นากลาง 1,160 882 1 30 913 913 0 263 0 648
โนนสัง 1,120 738 1 0 739 739 0 57 3 679
ศรีบุญเรือง 3,155 952 1 18 971 971 0 297 1 673
สุวรรณคูหา 11,000 2,364 2 50 2,416 2,416 0 302 0 2,114
นาวัง 2,230 1,507 1 319 1,827 1,827 0 521 0 1,306