สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดบึงกาฬ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

6,583

376

20

271

667

667

0

53

0

614

เมืองบึงกาฬ 1,545 232 0 14 246 246 0 2 0 244
พรเจริญ 370 3 0 1 4 4 0 0 0 4
โซ่พิสัย 1,260 0 0 228 228 228 0 1 0 227
เซกา 1,700 17 13 3 33 33 0 18 0 15
ปากคาด 350 74 7 5 86 86 0 0 0 86
บึงโขงหลง 855 1 0 1 2 2 0 0 0 2
ศรีวิไล 383 49 0 8 57 57 0 25 0 32
บุ่งคล้า 120 0 0 11 11 11 0 7 0 4