สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดบึงกาฬ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

6,473

376

20

271

667

667

0

72

0

595

เมืองบึงกาฬ 1,545 232 0 14 246 246 0 2 0 244
พรเจริญ 360 3 0 0 3 3 0 3 0 0
โซ่พิสัย 1,260 0 0 228 228 228 0 1 0 227
เซกา 1,600 17 13 4 34 34 0 34 0 0
ปากคาด 350 74 7 5 86 86 0 0 0 86
บึงโขงหลง 855 1 0 1 2 2 0 0 0 2
ศรีวิไล 383 49 0 8 57 57 0 25 0 32
บุ่งคล้า 120 0 0 11 11 11 0 7 0 4