สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอำนาจเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

6,917

2,811

4

221

3,036

3,036

1

826

79

2,130

เมืองอำนาจเจริญ 1,317 579 0 2 581 581 1 184 5 391
ชานุมาน 3,420 1,259 4 6 1,269 1,269 0 339 0 930
ปทุมราชวงศา 975 768 0 0 768 768 0 202 65 501
พนา 320 74 0 1 75 75 0 10 0 65
เสนางคนิคม 430 0 0 212 212 212 0 70 2 140
หัวตะพาน 170 80 0 0 80 80 0 20 7 53
ลืออำนาจ 285 51 0 0 51 51 0 1 0 50