สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอำนาจเจริญ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

6,917

2,815

4

221

3,040

3,040

0

825

79

2,136

เมืองอำนาจเจริญ 1,317 583 0 2 585 585 0 184 5 396
ชานุมาน 3,420 1,259 4 6 1,269 1,269 0 339 0 930
ปทุมราชวงศา 975 768 0 0 768 768 0 201 65 502
พนา 320 74 0 1 75 75 0 10 0 65
เสนางคนิคม 430 0 0 212 212 212 0 70 2 140
หัวตะพาน 170 80 0 0 80 80 0 20 7 53
ลืออำนาจ 285 51 0 0 51 51 0 1 0 50