สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุรินทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

11,978

1,908

385

610

2,903

2,903

22

638

21

2,222

เมืองสุรินทร์ 1,500 0 0 4 4 4 0 0 0 4
ชุมพลบุรี 75 50 0 0 50 50 0 0 0 50
ท่าตูม 380 256 0 1 257 257 0 12 0 245
ปราสาท 610 80 0 3 83 83 0 53 1 29
กาบเชิง 2,755 570 1 239 810 810 0 321 5 484
รัตนบุรี 550 85 0 0 85 85 0 25 0 60
สนม 185 30 0 0 30 30 0 0 0 30
ศีขรภูมิ 816 20 0 0 20 20 0 9 0 11
สังขะ 3,055 308 382 168 858 858 0 173 14 671
ลำดวน 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำโรงทาบ 100 21 0 2 23 23 0 22 0 1
บัวเชด 632 169 2 4 175 175 7 18 1 149
พนมดงรัก 580 200 0 124 324 324 13 0 0 311
ศรีณรงค์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขวาสินรินทร์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โนนนารายณ์ 650 119 0 65 184 184 2 5 0 177