สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสุรินทร์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

12,783

2,251

386

646

3,283

3,283

0

1,024

21

2,238

เมืองสุรินทร์ 1,500 0 0 4 4 4 0 0 0 4
ชุมพลบุรี 75 50 0 0 50 50 0 0 0 50
ท่าตูม 380 256 0 1 257 257 0 12 0 245
ปราสาท 1,361 423 0 5 428 428 0 397 1 30
กาบเชิง 2,755 570 1 239 810 810 0 321 5 484
รัตนบุรี 550 85 0 0 85 85 0 25 0 60
สนม 185 30 0 0 30 30 0 0 0 30
ศีขรภูมิ 816 20 0 0 20 20 0 9 0 11
สังขะ 3,055 308 382 168 858 858 0 173 14 671
ลำดวน 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สำโรงทาบ 100 21 0 2 23 23 0 22 0 1
บัวเชด 636 169 2 4 175 175 0 23 1 151
พนมดงรัก 580 200 0 141 341 341 0 30 0 311
ศรีณรงค์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เขวาสินรินทร์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โนนนารายณ์ 650 119 1 80 200 200 0 10 0 190