สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสระแก้ว

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

42,254

5,487

12

2,411

7,910

7,910

0

342

9

7,559

เมืองสระแก้ว 4,202 207 0 77 284 284 0 8 7 269
คลองหาด 2,795 375 1 3 379 379 0 0 0 379
ตาพระยา 5,380 1,331 3 227 1,561 1,561 0 1 0 1,560
วังน้ำเย็น 5,620 414 2 231 647 647 0 61 1 585
วัฒนานคร 6,200 810 0 84 894 894 0 6 0 888
อรัญประเทศ 5,510 342 1 152 495 495 0 52 0 443
เขาฉกรรจ์ 6,816 553 2 1,179 1,734 1,734 0 43 0 1,691
โคกสูง 2,400 222 0 387 609 609 0 81 1 527
วังสมบูรณ์ 3,331 1,233 3 71 1,307 1,307 0 90 0 1,217