สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนครนายก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

3,843

748

115

13

876

876

0

3

0

873

เมืองนครนายก 1,088 276 31 2 309 309 0 1 0 308
ปากพลี 530 117 30 0 147 147 0 0 0 147
บ้านนา 1,425 299 35 6 340 340 0 1 0 339
องครักษ์ 800 56 19 5 80 80 0 1 0 79