สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปราจีนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

12,760

1,541

0

2,142

3,683

3,683

0

148

5

3,530

เมืองปราจีนบุรี 1,245 572 0 27 599 599 0 25 3 571
กบินทร์บุรี 4,777 647 0 1,190 1,837 1,837 0 40 0 1,797
นาดี 880 0 0 352 352 352 0 15 1 336
บ้านสร้าง 23 0 0 3 3 3 0 0 0 3
ประจันตคาม 555 197 0 13 210 210 0 0 1 209
ศรีมหาโพธิ 4,480 122 0 476 598 598 0 62 0 536
ศรีมโหสถ 800 3 0 81 84 84 0 6 0 78