สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปราจีนบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ปราจีนบุรี

6,246

112

967

293

647

647

0

27

เมืองปราจีนบุรี 500 6 0 0 0 0 0 0
กบินทร์บุรี 2,154 44 471 75 383 383 0 13
นาดี 682 14 189 0 189 189 0 0
บ้านสร้าง 20 1 0 0 0 0 0 0
ประจันตคาม 250 10 12 0 12 12 0 0
ศรีมหาโพธิ 1,860 28 259 183 63 63 0 13
ศรีมโหสถ 780 9 36 35 0 0 0 1