สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปราจีนบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

12,518

1,444

0

2,064

3,508

3,508

153

125

5

3,225

เมืองปราจีนบุรี 1,105 475 0 26 501 501 6 11 3 481
กบินทร์บุรี 4,775 647 0 1,162 1,809 1,809 68 38 0 1,703
นาดี 880 0 0 352 352 352 0 15 1 336
บ้านสร้าง 23 0 0 3 3 3 0 0 0 3
ประจันตคาม 555 197 0 13 210 210 0 0 1 209
ศรีมหาโพธิ 4,480 122 0 476 598 598 0 62 0 536
ศรีมโหสถ 800 3 0 81 84 84 0 6 0 78