สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

17,717

2,041

9

2,870

4,920

4,920

0

807

1

4,112

เมืองฉะเชิงเทรา 675 275 5 87 367 367 0 45 0 322
บางคล้า 684 236 3 172 411 411 0 16 0 395
บางน้ำเปรี้ยว 120 60 0 27 87 87 0 0 0 87
บางปะกง 130 24 0 2 26 26 0 4 0 22
บ้านโพธิ์ 210 22 0 0 22 22 0 0 0 22
พนมสารคาม 3,228 101 0 182 283 283 0 18 0 265
ราชสาส์น 316 54 1 52 107 107 0 0 0 107
สนามชัยเขต 8,090 516 0 815 1,331 1,331 0 407 0 924
แปลงยาว 1,115 100 0 488 588 588 0 100 1 487
ท่าตะเกียบ 2,360 518 0 934 1,452 1,452 0 211 0 1,241
คลองเขื่อน 789 135 0 111 246 246 0 6 0 240