สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

17,183

2,041

9

2,853

4,903

4,903

3

809

1

4,090

เมืองฉะเชิงเทรา 675 275 5 87 367 367 0 45 0 322
บางคล้า 684 236 3 166 405 405 3 15 0 387
บางน้ำเปรี้ยว 120 60 0 27 87 87 0 2 0 85
บางปะกง 130 24 0 2 26 26 0 4 0 22
บ้านโพธิ์ 210 22 0 0 22 22 0 0 0 22
พนมสารคาม 2,774 101 0 175 276 276 0 19 0 257
ราชสาส์น 316 54 1 52 107 107 0 0 0 107
สนามชัยเขต 8,010 516 0 812 1,328 1,328 0 407 0 921
แปลงยาว 1,115 100 0 488 588 588 0 100 1 487
ท่าตะเกียบ 2,360 518 0 934 1,452 1,452 0 211 0 1,241
คลองเขื่อน 789 135 0 110 245 245 0 6 0 239