สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตราด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,932

1,604

19

3,936

5,559

5,559

174

374

9

5,002

เมืองตราด 2,603 465 3 1,418 1,886 1,886 121 166 1 1,598
คลองใหญ่ 837 51 3 15 69 69 0 0 0 69
เขาสมิง 3,222 579 13 1,690 2,282 2,282 3 195 6 2,078
บ่อไร่ 2,512 220 0 479 699 699 5 3 1 690
แหลมงอบ 1,080 205 0 242 447 447 0 32 0 415
เกาะกูด 380 23 0 0 23 23 0 5 0 18
เกาะช้าง 308 63 0 115 178 178 0 0 0 178