สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดตราด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

11,142

1,606

19

3,959

5,584

5,584

0

473

8

5,103

เมืองตราด 2,603 465 3 1,418 1,886 1,886 0 230 1 1,655
คลองใหญ่ 837 51 3 15 69 69 0 0 0 69
เขาสมิง 3,222 579 13 1,690 2,282 2,282 0 198 6 2,078
บ่อไร่ 2,712 220 0 479 699 699 0 8 1 690
แหลมงอบ 1,080 205 0 242 447 447 0 32 0 415
เกาะกูด 380 23 0 0 23 23 0 5 0 18
เกาะช้าง 308 63 0 115 178 178 0 0 0 178