สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดจันทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

67,337

5,692

86

11,086

16,864

16,864

0

656

0

16,208

เมืองจันทบุรี 13,350 691 1 408 1,100 1,100 0 110 0 990
ขลุง 3,461 819 4 1,017 1,840 1,840 0 192 0 1,648
ท่าใหม่ 5,614 914 10 912 1,836 1,836 0 94 0 1,742
โป่งน้ำร้อน 5,577 184 1 2,027 2,212 2,212 0 35 0 2,177
มะขาม 7,000 584 0 958 1,542 1,542 0 158 0 1,384
แหลมสิงห์ 3,560 178 7 86 271 271 0 20 0 251
สอยดาว 10,580 436 18 1,376 1,830 1,830 0 9 0 1,821
แก่งหางแมว 4,491 958 14 345 1,317 1,317 0 6 0 1,311
นายายอาม 6,114 470 20 1,536 2,026 2,026 0 0 0 2,026
เขาคิชฌกูฏ 7,590 458 11 2,421 2,890 2,890 0 32 0 2,858