สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดจันทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

65,870

5,598

86

10,713

16,397

16,397

42

657

1

15,697

เมืองจันทบุรี 13,345 691 1 407 1,099 1,099 0 110 0 989
ขลุง 3,451 819 4 1,016 1,839 1,839 0 192 0 1,647
ท่าใหม่ 5,390 837 10 808 1,655 1,655 5 93 0 1,557
โป่งน้ำร้อน 5,437 184 1 1,940 2,125 2,125 9 34 0 2,082
มะขาม 6,983 584 0 952 1,536 1,536 0 158 0 1,378
แหลมสิงห์ 3,560 178 7 86 271 271 0 20 0 251
สอยดาว 10,225 419 18 1,369 1,806 1,806 0 9 0 1,797
แก่งหางแมว 4,450 958 14 343 1,315 1,315 6 0 0 1,309
นายายอาม 5,759 470 20 1,521 2,011 2,011 0 0 0 2,011
เขาคิชฌกูฏ 7,270 458 11 2,268 2,737 2,737 19 41 1 2,676