สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดจันทบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

จันทบุรี

36,579

470

5,875

1,192

4,437

4,406

1

276

เมืองจันทบุรี 4,295 37 355 54 297 295 1 5
ขลุง 2,287 41 1,366 606 694 692 0 68
ท่าใหม่ 4,320 65 373 19 332 329 0 25
โป่งน้ำร้อน 2,832 51 884 160 723 723 0 1
มะขาม 4,303 53 199 1 196 195 0 3
แหลมสิงห์ 710 44 41 0 41 41 0 0
สอยดาว 4,140 34 663 0 661 661 0 2
แก่งหางแมว 3,791 46 814 292 466 466 0 56
นายายอาม 2,321 45 652 60 615 592 0 0
เขาคิชฌกูฏ 7,580 54 528 0 412 412 0 116