สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดระยอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

25,256

1,799

49

1,160

3,008

3,008

0

339

3

2,666

เมืองระยอง 1,295 2 0 50 52 52 0 0 0 52
บ้านฉาง 1,281 146 0 87 233 233 0 1 0 232
แกลง 13,345 315 44 404 763 763 0 103 0 660
วังจันทร์ 2,015 571 2 77 650 650 0 117 2 531
บ้านค่าย 1,789 159 1 229 389 389 0 29 0 360
ปลวกแดง 939 388 0 165 553 553 0 32 0 521
เขาชะเมา 3,970 148 0 69 217 217 0 51 1 165
นิคมพัฒนา 622 70 2 79 151 151 0 6 0 145