สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดระยอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

24,531

1,799

49

1,090

2,938

2,938

25

332

3

2,578

เมืองระยอง 1,295 2 0 50 52 52 0 0 0 52
บ้านฉาง 1,221 146 0 85 231 231 0 1 0 230
แกลง 12,745 315 44 366 725 725 0 104 0 621
วังจันทร์ 1,965 571 2 75 648 648 0 116 2 530
บ้านค่าย 1,789 159 1 225 385 385 18 24 0 343
ปลวกแดง 939 388 0 165 553 553 0 32 0 521
เขาชะเมา 3,970 148 0 68 216 216 1 49 1 165
นิคมพัฒนา 607 70 2 68 140 140 0 6 0 134