สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชลบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

42,116

2,488

10

2,006

4,504

4,504

0

202

2

4,300

เมืองชลบุรี 1,900 57 2 65 124 124 0 16 0 108
บ้านบึง 2,128 418 0 373 791 791 0 57 0 734
หนองใหญ่ 5,610 287 5 327 619 619 0 6 0 613
บางละมุง 4,269 247 0 193 440 440 0 17 0 423
พานทอง 476 58 2 8 68 68 0 14 0 54
พนัสนิคม 2,280 383 1 134 518 518 0 34 1 483
ศรีราชา 9,100 256 0 373 629 629 0 55 1 573
สัตหีบ 943 203 0 5 208 208 0 1 0 207
บ่อทอง 10,502 334 0 449 783 783 0 2 0 781
เกาะจันทร์ 4,908 245 0 79 324 324 0 0 0 324