สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชลบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

39,246

2,473

10

1,972

4,455

4,455

6

185

2

4,262

เมืองชลบุรี 1,700 57 2 60 119 119 0 16 0 103
บ้านบึง 2,126 418 0 372 790 790 5 52 0 733
หนองใหญ่ 5,530 287 5 325 617 617 0 6 0 611
บางละมุง 4,132 246 0 180 426 426 1 16 0 409
พานทอง 476 58 2 8 68 68 0 14 0 54
พนัสนิคม 2,230 372 1 134 507 507 0 23 1 483
ศรีราชา 9,100 256 0 360 616 616 0 55 1 560
สัตหีบ 942 201 0 5 206 206 0 1 0 205
บ่อทอง 8,102 333 0 449 782 782 0 2 0 780
เกาะจันทร์ 4,908 245 0 79 324 324 0 0 0 324