สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชลบุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

ชลบุรี

24,185

360

1,298

122

1,145

1,142

1

33

เมืองชลบุรี 1,190 38 51 24 27 27 0 0
บ้านบึง 1,422 31 291 0 276 276 0 15
หนองใหญ่ 3,775 46 281 8 269 268 0 5
บางละมุง 3,915 49 211 45 160 160 0 6
พานทอง 250 19 11 2 9 9 0 0
พนัสนิคม 940 23 0 0 0 0 0 0
ศรีราชา 3,690 33 61 27 33 32 1 1
สัตหีบ 730 33 25 16 8 8 0 1
บ่อทอง 5,033 52 313 0 313 313 0 0
เกาะจันทร์ 3,240 36 54 0 50 49 0 5