สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสระบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

16,365

2,083

704

2,524

5,311

5,311

0

324

5

4,982

เมืองสระบุรี 333 25 34 19 78 78 0 0 0 78
แก่งคอย 2,434 699 224 365 1,288 1,288 0 0 0 1,288
หนองแค 490 30 4 52 86 86 0 7 0 79
วิหารแดง 310 93 0 58 151 151 0 0 0 151
หนองแซง 55 11 0 6 17 17 0 1 4 12
บ้านหมอ 481 94 0 68 162 162 0 24 0 138
ดอนพุด 58 10 0 0 10 10 0 0 0 10
หนองโดน 480 10 73 28 111 111 0 15 0 96
พระพุทธบาท 2,402 314 0 840 1,154 1,154 0 224 1 929
เสาไห้ 1,613 25 188 1 214 214 0 9 0 205
มวกเหล็ก 6,022 622 2 427 1,051 1,051 0 0 0 1,051
วังม่วง 767 27 36 500 563 563 0 43 0 520
เฉลิมพระเกียรติ 920 123 143 160 426 426 0 1 0 425