สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดชัยนาท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

10,640

652

6

5,812

6,470

6,470

0

473

0

5,997

เมืองชัยนาท 174 0 0 108 108 108 0 0 0 108
มโนรมย์ 270 0 0 187 187 187 0 4 0 183
วัดสิงห์ 1,066 596 0 279 875 875 0 54 0 821
สรรพยา 241 2 0 91 93 93 0 24 0 69
สรรคบุรี 777 0 5 190 195 195 0 15 0 180
หันคา 4,068 53 0 1,843 1,896 1,896 0 335 0 1,561
หนองมะโมง 2,094 1 1 1,407 1,409 1,409 0 0 0 1,409
เนินขาม 1,950 0 0 1,707 1,707 1,707 0 41 0 1,666