สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสิงห์บุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

1,438

327

10

208

545

545

0

82

0

463

เมืองสิงห์บุรี 39 3 9 0 12 12 0 0 0 12
บางระจัน 54 35 0 15 50 50 0 4 0 46
ค่ายบางระจัน 485 125 0 1 126 126 0 0 0 126
พรหมบุรี 215 0 0 163 163 163 0 29 0 134
ท่าช้าง 425 164 1 6 171 171 0 36 0 135
อินทร์บุรี 220 0 0 23 23 23 0 13 0 10