สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

สิงห์บุรี

790

49

4

2

0

0

0

2

เมืองสิงห์บุรี 60 5 2 2 0 0 0 0
บางระจัน 160 6 2 0 0 0 0 2
ค่ายบางระจัน 135 22 0 0 0 0 0 0
พรหมบุรี 120 4 0 0 0 0 0 0
ท่าช้าง 175 5 0 0 0 0 0 0
อินทร์บุรี 140 7 0 0 0 0 0 0