สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

50,795

7,076

21

8,934

16,031

16,031

0

375

6

15,650

เมืองลพบุรี 4,996 433 0 807 1,240 1,240 0 29 2 1,209
พัฒนานิคม 8,108 37 6 1,343 1,386 1,386 0 19 1 1,366
โคกสำโรง 3,401 237 1 794 1,032 1,032 0 92 3 937
ชัยบาดาล 8,725 2,579 4 1,005 3,588 3,588 0 22 0 3,566
ท่าวุ้ง 1,156 169 1 547 717 717 0 6 0 711
บ้านหมี่ 707 435 0 272 707 707 0 0 0 707
ท่าหลวง 5,208 358 2 1,287 1,647 1,647 0 107 0 1,540
สระโบสถ์ 7,030 506 1 547 1,054 1,054 0 3 0 1,051
โคกเจริญ 1,851 315 2 946 1,263 1,263 0 3 0 1,260
ลำสนธิ 5,598 1,410 3 10 1,423 1,423 0 2 0 1,421
หนองม่วง 4,015 597 1 1,376 1,974 1,974 0 92 0 1,882