สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

49,780

7,076

21

8,724

15,821

15,821

0

328

3

15,490

เมืองลพบุรี 4,576 433 0 781 1,214 1,214 0 28 2 1,184
พัฒนานิคม 7,858 37 6 1,304 1,347 1,347 0 19 0 1,328
โคกสำโรง 3,181 237 1 752 990 990 0 52 1 937
ชัยบาดาล 8,725 2,579 4 1,005 3,588 3,588 0 22 0 3,566
ท่าวุ้ง 1,156 169 1 547 717 717 0 6 0 711
บ้านหมี่ 707 435 0 272 707 707 0 0 0 707
ท่าหลวง 5,158 358 2 1,237 1,597 1,597 0 102 0 1,495
สระโบสถ์ 6,955 506 1 494 1,001 1,001 0 2 0 999
โคกเจริญ 1,851 315 2 946 1,263 1,263 0 3 0 1,260
ลำสนธิ 5,598 1,410 3 10 1,423 1,423 0 2 0 1,421
หนองม่วง 4,015 597 1 1,376 1,974 1,974 0 92 0 1,882