สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

43,683

6,774

21

7,004

13,799

13,799

0

477

9

13,313

เมืองลพบุรี 4,146 438 0 696 1,134 1,134 0 38 2 1,094
พัฒนานิคม 5,848 37 6 672 715 715 0 73 6 636
โคกสำโรง 1,591 56 1 657 714 714 0 11 1 702
ชัยบาดาล 8,625 2,579 4 990 3,573 3,573 0 22 0 3,551
ท่าวุ้ง 796 169 1 218 388 388 0 17 0 371
บ้านหมี่ 856 438 0 41 479 479 0 3 0 476
ท่าหลวง 4,517 358 2 1,081 1,441 1,441 0 101 0 1,340
สระโบสถ์ 6,600 506 1 378 885 885 0 0 0 885
โคกเจริญ 1,751 315 2 905 1,222 1,222 0 3 0 1,219
ลำสนธิ 5,238 1,381 3 9 1,393 1,393 0 130 0 1,263
หนองม่วง 3,715 497 1 1,357 1,855 1,855 0 79 0 1,776