สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

42,002

6,618

21

6,647

13,286

13,286

138

512

12

12,624

เมืองลพบุรี 4,146 438 0 696 1,134 1,134 0 38 2 1,094
พัฒนานิคม 5,768 37 6 659 702 702 0 74 9 619
โคกสำโรง 1,591 56 1 657 714 714 0 10 1 703
ชัยบาดาล 8,045 2,539 4 779 3,322 3,322 0 143 0 3,179
ท่าวุ้ง 736 169 1 198 368 368 0 5 0 363
บ้านหมี่ 535 434 0 41 475 475 0 0 0 475
ท่าหลวง 4,597 358 2 1,080 1,440 1,440 1 100 0 1,339
สระโบสถ์ 6,120 437 1 271 709 709 0 0 0 709
โคกเจริญ 1,731 315 2 902 1,219 1,219 0 3 0 1,216
ลำสนธิ 5,068 1,338 3 8 1,349 1,349 137 60 0 1,152
หนองม่วง 3,665 497 1 1,356 1,854 1,854 0 79 0 1,775