สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดลพบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

47,693

6,952

21

8,036

15,009

15,009

0

313

3

14,693

เมืองลพบุรี 4,166 438 0 700 1,138 1,138 0 42 2 1,094
พัฒนานิคม 7,208 37 6 916 959 959 0 5 0 954
โคกสำโรง 3,181 237 1 752 990 990 0 52 1 937
ชัยบาดาล 8,625 2,579 4 990 3,573 3,573 0 22 0 3,551
ท่าวุ้ง 1,156 169 1 547 717 717 0 6 0 711
บ้านหมี่ 707 435 0 272 707 707 0 0 0 707
ท่าหลวง 4,532 358 2 1,088 1,448 1,448 0 101 0 1,347
สระโบสถ์ 6,920 506 1 459 966 966 0 1 0 965
โคกเจริญ 1,851 315 2 946 1,263 1,263 0 3 0 1,260
ลำสนธิ 5,532 1,381 3 9 1,393 1,393 0 2 0 1,391
หนองม่วง 3,815 497 1 1,357 1,855 1,855 0 79 0 1,776