สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอ่างทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

8,365

604

17

903

1,524

1,524

0

242

1

1,281

เมืองอ่างทอง 800 0 0 155 155 155 0 16 0 139
ไชโย 2,080 199 0 41 240 240 0 55 0 185
ป่าโมก 775 128 0 0 128 128 0 21 0 107
โพธิ์ทอง 880 20 1 165 186 186 0 30 1 155
แสวงหา 1,480 0 0 149 149 149 0 28 0 121
วิเศษชัยชาญ 1,955 65 1 265 331 331 0 72 0 259
สามโก้ 395 192 15 128 335 335 0 20 0 315