สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดอ่างทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 23:59:00 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

8,295

604

17

877

1,498

1,498

28

221

1

1,248

เมืองอ่างทอง 800 0 0 155 155 155 0 16 0 139
ไชโย 2,080 199 0 41 240 240 28 35 0 177
ป่าโมก 775 128 0 0 128 128 0 21 0 107
โพธิ์ทอง 850 20 1 142 163 163 0 29 1 133
แสวงหา 1,480 0 0 149 149 149 0 28 0 121
วิเศษชัยชาญ 1,955 65 1 265 331 331 0 72 0 259
สามโก้ 355 192 15 125 332 332 0 20 0 312