สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

3,822

743

40

65

848

848

0

15

0

833

พระนครศรีอยุธยา 186 1 0 15 16 16 0 0 0 16
ท่าเรือ 420 84 0 0 84 84 0 0 0 84
นครหลวง 175 50 0 1 51 51 0 0 0 51
บางไทร 550 12 0 0 12 12 0 0 0 12
บางบาล 560 133 0 6 139 139 0 0 0 139
บางปะอิน 280 32 0 5 37 37 0 0 0 37
บางปะหัน 165 43 0 0 43 43 0 0 0 43
ผักไห่ 190 100 1 2 103 103 0 0 0 103
ภาชี 190 0 1 22 23 23 0 0 0 23
ลาดบัวหลวง 91 67 0 0 67 67 0 6 0 61
วังน้อย 120 20 0 0 20 20 0 0 0 20
เสนา 235 0 35 8 43 43 0 0 0 43
บางซ้าย 111 48 3 0 51 51 0 3 0 48
อุทัย 157 38 0 1 39 39 0 0 0 39
มหาราช 212 100 0 4 104 104 0 6 0 98
บ้านแพรก 180 15 0 1 16 16 0 0 0 16