สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดปทุมธานี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

7,875

1,080

2

96

1,178

1,178

0

59

0

1,119

เมืองปทุมธานี 315 50 0 1 51 51 0 0 0 51
คลองหลวง 163 84 0 20 104 104 0 31 0 73
ธัญบุรี 629 104 1 8 113 113 0 4 0 109
หนองเสือ 4,986 671 0 6 677 677 0 1 0 676
ลาดหลุมแก้ว 195 75 0 9 84 84 0 0 0 84
ลำลูกกา 332 63 0 41 104 104 0 20 0 84
สามโคก 1,255 33 1 11 45 45 0 3 0 42