สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดนนทบุรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

5,199

339

4

200

543

543

0

50

1

492

เมืองนนทบุรี 584 55 0 14 69 69 0 9 0 60
บางกรวย 1,050 100 0 9 109 109 0 0 0 109
บางใหญ่ 1,380 42 3 90 135 135 0 0 0 135
บางบัวทอง 875 0 0 63 63 63 0 27 1 35
ไทรน้อย 420 84 0 0 84 84 0 0 0 84
ปากเกร็ด 890 58 1 24 83 83 0 14 0 69