สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดสมุทรปราการ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

อำเภอ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน

รวม

4,383

533

2

468

1,003

1,003

0

27

0

976

เมืองสมุทรปราการ 120 51 0 1 52 52 0 12 0 40
บางบ่อ 313 27 0 211 238 238 0 14 0 224
บางพลี 2,040 186 0 38 224 224 0 0 0 224
พระประแดง 335 120 2 5 127 127 0 0 0 127
พระสมุทรเจดีย์ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
บางเสาธง 1,555 149 0 213 362 362 0 1 0 361