สรุปยอดห้องสอบ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อำเภอ ที่นั่ง รอบ ผู้สมัครสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ เข้าสอบ สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน ไม่เข้าสอบ

กรุงเทพมหานคร

920

30

362

134

198

198

0

30

เขตมีนบุรี 40 2 23 0 23 23 0 0
เขตลาดกระบัง 40 2 13 0 13 13 0 0
เขตตลิ่งชัน 640 24 150 58 88 88 0 4
เขตทวีวัฒนา 200 2 176 76 74 74 0 26