สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเจาะไอร้อง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 10 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 26 กรกฎาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 31 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 สิงหาคม 2562 20 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 6 สิงหาคม 2562 20 0 3 9 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 14 สิงหาคม 2562 22 0 2 15 17 17 0 1 0 16 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 20 สิงหาคม 2562 21 0 4 15 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 27 สิงหาคม 2562 25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 3 กันยายน 2562 44 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 5 กันยายน 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 5 กันยายน 2562 49 47 0 0 47 47 0 3 0 44 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 6 กันยายน 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 10 กันยายน 2562 20 1 0 5 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 24 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเจาะไอร้อง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ