สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจะแนะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 กรกฎาคม 2562 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 หอประชุมอำเภอจะแนะ 4 กรกฎาคม 2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมอำเภอจะแนะ 5 กรกฎาคม 2562 13 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
5 หอประชุมอำเภอจะแนะ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 หอประชุมอำเภอจะแนะ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 หอประชุมอำเภอจะแนะ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 หอประชุมอำเภอจะแนะ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 หอประชุมอำเภอจะแนะ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 หอประชุมอำเภอจะแนะ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11 หอประชุมอำเภอจะแนะ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 หอประชุมอำเภอจะแนะ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 หอประชุมอำเภอจะแนะ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
14 หอประชุมอำเภอจะแนะ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15 หอประชุมอำเภอจะแนะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 18 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
16 หอประชุมอำเภอจะแนะ 1 สิงหาคม 2562 20 1 0 5 6 6 0 1 0 5 รายชื่อ
17 หอประชุมอำเภอจะแนะ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 หอประชุมอำเภอจะแนะ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอจะแนะ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 หอประชุมอำเภอจะแนะ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมอำเภอจะแนะ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 หอประชุมอำเภอจะแนะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอจะแนะ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24 หอประชุมอำเภอจะแนะ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอจะแนะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 หอประชุมอำเภอจะแนะ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 หอประชุมอำเภอจะแนะ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 หอประชุมอำเภอจะแนะ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 กันยายน 2562 55 18 0 1 19 19 0 3 0 16 รายชื่อ
30 หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 กันยายน 2562 55 19 0 1 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
31 หอประชุมอำเภอจะแนะ 4 กันยายน 2562 20 6 0 2 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
32 หอประชุมอำเภอจะแนะ 5 กันยายน 2562 20 4 0 4 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
33 หอประชุมอำเภอจะแนะ 10 กันยายน 2562 20 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
34 หอประชุมอำเภอจะแนะ 11 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 หอประชุมอำเภอจะแนะ 12 กันยายน 2562 80 7 0 2 9 9 0 2 0 7 รายชื่อ
36 หอประชุมอำเภอจะแนะ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอจะแนะ 17 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 หอประชุมอำเภอจะแนะ 18 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 หอประชุมอำเภอจะแนะ 19 กันยายน 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
40 หอประชุมอำเภอจะแนะ 23 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 หอประชุมอำเภอจะแนะ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 หอประชุมอำเภอจะแนะ 25 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมอำเภอจะแนะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 10 10 10 0 0 0 10 รายชื่อ
44 หอประชุมอำเภอจะแนะ 30 กันยายน 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุมอำเภอจะแนะ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 6 6 6 0 6 0 0 รายชื่อ
46 หอประชุมอำเภอจะแนะ 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 หอประชุมอำเภอจะแนะ 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 หอประชุมอำเภอจะแนะ 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 หอประชุมอำเภอจะแนะ 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมอำเภอจะแนะ 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
51 หอประชุมอำเภอจะแนะ 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 หอประชุมอำเภอจะแนะ 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 หอประชุมอำเภอจะแนะ 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 หอประชุมอำเภอจะแนะ 28 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 หอประชุมอำเภอจะแนะ 29 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 หอประชุมอำเภอจะแนะ 30 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 หอประชุมอำเภอจะแนะ 31 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 หอประชุมอำเภอจะแนะ 5 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 หอประชุมอำเภอจะแนะ 6 พฤศจิกายน 2562 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 หอประชุมอำเภอจะแนะ 7 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 หอประชุมอำเภอจะแนะ 8 พฤศจิกายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ