สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุไหงปาดี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 5 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 1 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 8 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 5 กันยายน 2562 120 3 0 6 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 6 กันยายน 2562 120 12 0 0 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 12 กันยายน 2562 20 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 8 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 30 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 9 ตุลาคม 2562 80 66 0 0 66 66 0 66 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 10 ตุลาคม 2562 20 9 0 0 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 10 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 17 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ