สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุไหงปาดี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสุไหงปาดี

720

26

0

7

33

33

0

6

0

27

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 1 สิงหาคม 2562 20 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 8 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 2 0 4 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 กันยายน 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 4 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 5 กันยายน 2562 120 3 0 6 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 6 กันยายน 2562 120 12 0 0 12 12 0 3 0 9 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 12 กันยายน 2562 20 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงปาดี 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ