สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุไหงโก-ลก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม สุไหงโก-ลก

477

124

0

5

129

129

0

12

1

116

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 18 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 25 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 20 สิงหาคม 2562 65 43 0 0 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 4 กันยายน 2562 41 40 0 1 41 41 0 2 1 38 รายชื่อ
14. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 5 กันยายน 2562 43 41 0 2 43 43 0 8 0 35 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ