สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุไหงโก-ลก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 18 กรกฎาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 25 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 7 สิงหาคม 2562 5 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 17 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 20 สิงหาคม 2562 65 43 0 0 43 43 0 2 0 41 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 26 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 4 กันยายน 2562 41 40 0 1 41 41 0 2 1 38 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 5 กันยายน 2562 43 41 0 2 43 43 0 8 0 35 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 10 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 17 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ศพก.อ.สุไหงโก-ลก 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 26 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 10 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 11 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 21 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 22 ตุลาคม 2562 50 35 0 0 35 35 0 21 1 13 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก 28 ตุลาคม 2562 2 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ