สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุคิริน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสุคิริน

480

0

1

3

4

4

0

1

0

3

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 5 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 11 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 12 กรกฎาคม 2562 10 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 18 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 24 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 26 กรกฎาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 1 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 6 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 9 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 13 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 15 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 16 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 22 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 23 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 28 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 29 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 30 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 3 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 4 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 5 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 6 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 19 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 24 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 25 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 26 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 1 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 2 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 3 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 8 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 9 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 11 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 15 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 16 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 17 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอสุคิริน 18 ตุลาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ