สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแว้ง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแว้ง

138

0

0

10

10

10

0

0

0

10

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 7 สิงหาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 15 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 16 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 23 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 28 สิงหาคม 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 4 กันยายน 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 12 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ