สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแว้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 7 สิงหาคม 2562 3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 15 สิงหาคม 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 15 สิงหาคม 2562 5 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 16 สิงหาคม 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 23 สิงหาคม 2562 2 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 28 สิงหาคม 2562 6 0 0 5 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 4 กันยายน 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 12 กันยายน 2562 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 4 ตุลาคม 2562 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 8 ตุลาคม 2562 23 18 0 1 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 9 ตุลาคม 2562 19 11 0 3 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอแว้ง 16 ตุลาคม 2562 48 48 0 1 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ