สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสาคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีสาคร

201

140

0

1

141

141

0

0

0

141

1. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 8 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 15 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 3 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 5 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ