สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสาคร

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 6 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 8 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 15 สิงหาคม 2562 20 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 3 กันยายน 2562 41 41 0 0 41 41 0 0 0 41 รายชื่อ
8 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสาคร 5 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
10 ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ