สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรือเสาะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 31 พฤษภาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 2 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 1 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 12 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 4 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 5 กันยายน 2562 31 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 11 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 6 11 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 16 ตุลาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 17 ตุลาคม 2562 15 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 4 ธันวาคม 2562 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ