สรุปยอดห้องสอบ อำเภอรือเสาะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอรือเสาะ

456

68

0

0

68

68

0

3

6

59

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 1 สิงหาคม 2562 20 17 0 0 17 17 0 3 0 14 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 4 กันยายน 2562 25 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 5 กันยายน 2562 31 14 0 0 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ 11 กันยายน 2562 20 17 0 0 17 17 0 0 6 11 รายชื่อ