สรุปยอดห้องสอบ อำเภอระแงะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 1 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 3 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 5 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 8 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 10 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 12 กรกฎาคม 2562 50 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 15 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 17 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 19 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 22 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 24 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 26 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 29 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 31 กรกฎาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 2 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 8 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 4 กันยายน 2562 120 0 0 7 7 7 0 0 1 6 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 10 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 27 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 25 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 22 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 24 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 29 ตุลาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ 31 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ