สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยี่งอ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอยี่งอ

30

4

0

1

5

5

0

0

0

5

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 13 สิงหาคม 2562 10 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ