สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยี่งอ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 13 สิงหาคม 2562 10 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 20 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 27 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยี่งอ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ