สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบาเจาะ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 10 กันยายน 2562 120 32 0 5 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 13 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 8 ตุลาคม 2562 50 68 0 9 77 77 0 71 1 5 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 10 ตุลาคม 2562 200 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 14 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 15 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 16 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 17 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 18 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 21 ตุลาคม 2562 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 22 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 23 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 24 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 25 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 28 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 29 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 31 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 1 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ