สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบาเจาะ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบาเจาะ

1,360

46

1

13

60

60

0

22

0

38

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 17 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 23 กรกฎาคม 2562 20 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 24 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 5 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 6 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 9 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 10 กันยายน 2562 120 32 0 5 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 13 กันยายน 2562 40 14 0 7 21 21 0 21 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 16 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 20 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 26 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 27 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบาเจาะ 30 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ